Optima PH

Optima produkt PH 4 er et norskprodusert hudpleieprodukt som først ble produsert til dyr og senere tatt i bruk på mennesker. Med sin lave PH så vil produktet hemme effekten til bakterier og sopp, som trives i et milljø med høy PH.